top of page

Privacybeleid

Partijen en object

Het doel van dit document is om u als gebruiker van de website die wordt gehost op www.lamaisondesdames.be te informeren over de manier waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door La Maison des Dames.

De term gebruiker betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die op enigerlei wijze interactie heeft met de site.

La Maison des Dames verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om u de verwerking van persoonsgegevens te garanderen in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna: na de wet) en de Europese Verordening van 26 april 2016 betreffende de bescherming van gegevens van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van gegevens (hierna de Verordening).

La Maison des Dames nodigt alle gebruikers uit om dit privacybeleid aandachtig te lezen alvorens de site te gebruiken.

Verwerking van persoonsgegevens

Gebruik van de site door gebruikers kan leiden tot de communicatie van persoonlijke gegevens.

Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet en het Reglement, enkel in het kader van de hieronder geformuleerde doeleinden door Fabienne Dubois, verantwoordelijke voor de verwerking.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

De doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens zijn:

 • reageren op uw verzoeken om informatie of service.  Inderdaad, wanneer u onze website bezoekt om informatie over onze diensten te verzamelen of wanneer u ons contactformulier gebruikt, hebben we uw contactgegevens nodig. _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ Alle verzamelde informatie wordt door ons alleen gebruikt om u de door u gevraagde informatie of service te bieden.

 • voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

 • voldoen aan onze fiscale en boekhoudkundige verplichtingen

Persoonsgegevens die waarschijnlijk worden verwerkt

De gebruiker stemt ermee in, bij het bezoeken van de site of het gebruik ervan, dat La Maison des Dames de onderstaande persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:

 • voor-en achternaam

 • adres

 • Mail adres

 • telefoonnummer

Toestemming

Door de site te bezoeken en te gebruiken, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van en zijn vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming te hebben gegeven voor de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens. Deze overeenkomst dekt de inhoud van het privacybeleid.


Uw toestemming wordt gegeven door het vakje aan te vinken dat het privacybeleid voorstelt. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde om bepaalde handelingen op de site uit te voeren of om u in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met La Maison des Dames. Elk contract tussen La Maison des Dames en een gebruiker met betrekking tot de diensten die op de site worden aangeboden, is onderworpen aan de aanvaarding van het vertrouwelijkheidsbeleid.


De gebruiker gaat ermee akkoord dat de verantwoordelijke voor de verwerking, in overeenstemming met de voorwaarden en principes opgenomen in dit privacybeleid, zijn persoonlijke gegevens die hij meedeelt op de site of tijdens de diensten aangeboden door La Maison Ladies verwerkt en verzamelt in het kader van de hierboven beschreven doeleinden .


De gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de eerder gegeven toestemming.

Verwerkingsmethode

Wij gebruiken uw persoonsgegevens:
•     wanneer we uw toestemming hebben verkregen,
•     in het kader van de voorbereiding of uitvoering van een contract,
•     om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen.
We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor de hierboven beschreven doeleinden, waarbij hun integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid worden gegarandeerd. We hebben geen geautomatiseerd besluitvormingsproces. Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derden. Wij communiceren deze ook niet aan derden. Wij hebben geen onderaannemer.

Duur van het bewaren van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13§2 van de verordening en van de wet bewaart de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens slechts gedurende de tijd die redelijkerwijs nodig is om de verwezenlijking van het doel waarvoor ze worden verwerkt, mogelijk te maken. Deze looptijd is in alle gevallen korter dan 5 jaar.

Gebruikersrechten

La Maison des Dames garandeert u te allen tijde

 • het recht op toegang tot uw persoonsgegevens. U hebt het recht om toegang te krijgen tot deze gegevens en tot de volgende informatie:

 • de doeleinden van de verwerking,

 • de betreffende gegevenscategorieën

 • bewaartermijn

 • le  recht op rectificatie Onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens kunnen op elk moment worden gecorrigeerd of verwijderd

 • het recht op verwijdering U heeft het recht om zo snel mogelijk te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens

 • het recht om zich te verzetten tegen de verwerking, d.w.z. de mogelijkheid om te weigeren dat uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor bepaalde doeleinden die tijdens de verzameling worden genoemd.

 • het herroepingsrecht, d.w.z. de mogelijkheid om te verzoeken dat uw persoonlijke gegevens niet meer voorkomen, bijvoorbeeld in een mailinglijst

 • het recht op beperking van de verwerking

 • het recht op gegevensoverdraagbaarheid

 • het recht om te klagen. U heeft het recht om een klacht over de verwerking van uw gegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Om deze verschillende rechten uit te oefenen, stuurt u een e-mail naar lamaisondesdames@gmail.com of een brief naar La Maison des Dames, Place de Moustier, 2 5190 Moustier-sur-Sambre.

Gebruik van cookies

Wij informeren u dat de website van La Maison des Dames cookies gebruikt. Cookies zijn kleine bestanden die sites bij het eerste bezoek aan een site op de harde schijf van een gebruiker plaatsen. De levensduur van een cookie is afhankelijk van de aard ervan. Dit kan een 'sessiecookie' zijn die alleen op uw computer blijft staan voor de duur van uw bezoek aan de site, of een 'permanente' cookie die wordt bewaard totdat deze verloopt of door u wordt verwijderd.
Cookies fungeren als identificatiekaart om de site te personaliseren volgens uw profiel (taalkeuze, betalingswijze, enz.). Ze maken het ook mogelijk om de website te beheren om de navigatie te verbeteren.

De website van La Maison des Dames maakt gebruik van:

 • essentiële, technische en tijdelijke cookies, noodzakelijk  voor de goede werking van de site

 • functionele, permanente cookies, waarmee u door de website kunt bladeren en de functies ervan kunt gebruiken. Hiermee kunt u snel de informatie weergeven waarnaar u op zoek bent elke keer dat u door de site bladert

 • analytische cookies die ons informeren over de frequentie van de site, de meest geraadpleegde pagina's

 • marketing cookies die uw surfgedrag in een commerciële context identificeren

Een toestemmingsbanner waarmee u uw keuze kenbaar kunt maken, verschijnt wanneer u voor het eerst op de site surft. Je hebt namelijk de mogelijkheid om alle cookies te accepteren, sommige te accepteren of ze allemaal te blokkeren. Het blokkeren van cookies is mogelijk door uw browserinstellingen te wijzigen. Essentiële en functionele cookies zijn echter noodzakelijk voor de goede werking van de site en het is niet mogelijk om ze te weigeren als u verder wilt surfen op de site. Anderzijds is het plaatsen van andere cookies onderworpen aan uw voorafgaande toestemming.

Contact

Voor vragen of klachten met betrekking tot dit privacybeleid, inclusief het gedeelte met betrekking tot cookies, kunt u contact opnemen met Fabienne Dubois, gegevensbeheerder op Place de Moustier, 2 5090 Moustier-sur-Sambre of per e-mail lamaisondesdames@gmail.com .

bottom of page